Pell Green

Pell-Green jest kotłem na pellet z automatycznym rozpalaniem i wygaszaniem wyposażony w samoczyszczący palnik ze stali żaroodpornej. Rurowy wylot spalin pod kątem 45 stopni pozwala na swobodne i wielokierunkowe połączenie go z przewodem kominowym. Poziome panele w znaczący sposób ułatwiają czyszczenie i obsługę. Obniżenie płaszcza wodnego do samego spodu, znacząco podnosi sprawność cieplną wymiennika. Sterownik kotła to urządzenie wykonane w zaawansowanej technologii.

 paliwo podstawowe

Budowa i zasada działania

Kotły stanowią konstrukcję stalową spawaną, z blach atestowanych gwarantujących długotrwałe użytkowanie, odpornych na działające na nie w czasie eksploatacji czynniki, gdzie realizowana jest wysokoefektywna technika spalania jednostkowej dawki paliwa w ściśle określonych warunkach. Są wyposażone w specjalnie skonstruowany palnik wykonany ze stali gatunkowych, do którego podawane jest paliwo z zasobnika za pomocą podajnika ślimakowego. Powietrze do spalania doprowadzane jest przez wentylator elektryczny do układu dysz w palenisku.

Praca kotłów, sterowana jest za pomocą zaprogramowanego sterownika elektronicznego sterującego procesem spalania. Sterownik realizuje rozpalanie paliwa jak i wygaszenie paleniska w przypadku osiągnięcia temperatury zadanej. Może również pracować w sposób ciągły, używając do tego celu opcji podtrzymania. W drzwiczkach dolnych znajduje się palnik pelletowy połączony z podajnikiem ślimakowym za pomocą przewodu elastycznego stanowiącego dodatkowe zabezpieczenie.

Zaletą tych kotłów jest:

  • 5 klasa wg PN-EN 303:5
  • wysoka sprawność
  • automatyczna praca
  • szybka i prosta obsługa
  • ekonomiczne spalanie paliwa
  • bezdymne i ekologiczne spalanie