KRS EKO-PELL

 paliwo podstawowe


Budowa i zasada działania

Kotły stanowią konstrukcję stalową spawaną, z blach atestowanych gwarantujących długotrwałe użytkowanie, odpornych na działające na nie w czasie eksploatacji czynniki, gdzie realizowana jest wysoko efektywna technika spalania jednostkowej dawki paliwa w ściśle określonych warunkach. Są wyposażone w specjalnie skonstruowany palnik wykonany ze stali gatunkowych, do którego podawane jest paliwo z zasobnika za pomocą podajnika ślimakowego. Powietrze do spalania doprowadzane jest przez wentylator elektryczny do układu dysz w palenisku. Praca kotłów, sterowana jest za pomocą zaprogramowanego sterownika elektronicznego sterującego procesem spalania. Sterownik realizuje rozpalanie paliwa jak i wygaszenie paleniska w przypadku osiągnięcia temperatury zadanej. Może również pracować w sposób ciągły, używając do tego celu opcji podtrzymania. W ścianie bocznej (lewej lub prawej) zamontowany jest uniwersalny palnik , przystosowany do spalania zarówno węgla, jak i pelletu.

 

Zaletą tych kotłów jest:

  • paliwo podstawowe: ekogroszek i pellet
  • bezpieczeństwo użytkownika
  • wysoka sprawność cieplna
  • automatyczna praca
  • szybka i prosta obsługa
  • ekonomiczne i ekologiczne spalanie
  • nowoczesny wygląd