Ciepło z jakości
Spółka Termo-Tech Przedsiębiorstwo Wdrożeń Techniki Kotłowej sp. z o.o. zawarła z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości sp. z o.o. umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.
Celem projektu było przeciwdziałanie skutkom COVID-19. Wartość projektu 39.018,75 zł (dofinansowany w 100%).
 

Usługi spawania, cięcia, gięcia

Zapoznaj się z usługami oferowanymi przez TermoTech ... czytaj więcej
 

Kotły z klasą

5 klasa kotłów na paliwa stałe jest coraz częściej wymagana przez ośrodki dotujące lub prawie całkowicie zwracające koszty związane z zakupem nowego kotła. Kryteria mają całkowicie zaostrzyć się w roku 2016, kiedy ponad 80% urzędów oraz gmin będzie dofinansowywać tylko i wyłącznie kotły z 5 klasą ... czytaj więcej

 

Ekologiczne spalanie węgla brunatnego

TECH DUO HANA – zaprojektowany dla ekologicznego i efektywnego spalania węgla brunatnego ... czytaj więcej

 

Pozytywna opinia Lloyd's i Instytutu w Brnie

Po audycie i pozytywnej ocenie w Lloyd's Register otrzymaliśmy certyfikat ISO, a po badaniach w Engineering Test Institute w Brnie kocioł KRS AUTINA ECO otrzymał certyfikat 4 klasy ... czytaj więcej