Kocioł wielofunkcyjny IZA


Produkowana wg. normy PN-EN 12815

 paliwo podstawowe

 paliwo zastepcze

Budowa i zasada działania

Kocioł wielofunkcyjny typu IZA o nowoczesnej konstrukcji jest urządzeniem cieplnym o dolnym spalaniu paliw stałych. Kocioł wykonany jest z atestowanych blach stalowych – „kotłowych” w konstrukcji spawanej.

Komora paleniskowa ma kształt prostopadłościanu. Wylot spalin z tej komory znajduje się w górnej i tylnej części ściany, skąd spaliny przepływają do pionowych ciągów konwekcyjnych, a stamtąd do komina.

Stalowa kuchnia grzewcza przeznaczona jest do:

podgrzewania wody służącej jako medium grzewcze w instalacjach centralnego ogrzewania budynków mieszkalnych, punktów handlowych, usługowych, warsztatów, obiektów użyteczności publicznej, gospodarstw wiejskich, przydomowych szklarni itp. oraz nagrzewania płyty grzewczej jako źródła energii do przygotowywania posiłków w naczyniach metalowych i podgrzewania wody użytkowej przez wężownicę w ogrzewaczu.